Do you know who said:

"hasten slowly"
 

Suetonius
Stephen Baker
Jean Reno